Priser

Bellinge  Private Pasningsordning

Pris/Tilskud:

Priserne reguleres hver d.1 januar, i 2019 er tilskudet 5138kr.

Min pris i 2019 er 7950 i 12 mdr. og egenbetalingen er derfor 2812 kr.

Der indbetales i alt 7950kr. Dette beløb indbetales til min konto, sidste bankdag i hver måned, så pengene står på min konto senest den 1. 

Pladsen er forudbetalt.

Kommunen yder tilskud til jer, som går ind på jeres konto, omkring d. 10 -15 i samme mdr.

Der gives søskenderabat. Dette søges igennem kommunen.

Udmeldelse:

Skal være fra den 15. eller ved udgangen af en mdr. Samtidig skal man være opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3mdr..(fastsat af Odense kommune) og der er 2 mdr. opsigelse.


Link:

Odense Kommunens hjemmeside