Pris/Tilskud:


Priserne reguleres hver d. 1 januar, i 2022 er tilskudet 5.476 kr.

Min pris i 2022 er 8.498 kr. i 12 mdr. og egenbetalingen er derfor 3.022 kr.


Der indbetales i alt 8.498 kr. Dette beløb indbetales til min konto, sidste bankdag i hver måned, så pengene står på min konto senest den 1.  Pladsen er forudbetalt.

Kommunen yder tilskud til jer, som går ind på jeres konto, omkring d. 10. - 15. i samme mdr.


Der gives søskenderabat. Dette søges igennem kommunen.


Udmeldelse:

Skal være fra den 15. eller ved udgangen af en mdr. Samtidig skal man være opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3mdr..(fastsat af Odense kommune) og der er 2 mdr. opsigelse.


Link:

Odense Kommunens hjemmeside