Pris/Tilskud:


Priserne reguleres hver d. 1 januar, i 2024er tilskudet 6039 kr.

Min pris i 2024 er 9.300kr. i 12 mdr. og egenbetalingen er derfor 3261 kr.


Der indbetales i alt 9.300 kr. Dette beløb indbetales til min konto, sidste bankdag i hver måned, så pengene står på min konto senest den 1.  Pladsen er forudbetalt.

Kommunen yder tilskud til jer, som går ind på jeres konto, omkring d. 10. - 15. i samme mdr.


Der gives søskenderabat. Dette søges igennem kommunen.


Udmeldelse:

Skal være fra den 15. eller ved udgangen af en mdr. Samtidig skal man være opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3mdr..(fastsat af Odense kommune) og der er 2 mdr. opsigelse.


Link:

Odense Kommunens hjemmeside